ALV

door rogerklaassen

Auteur: Hans Bijman

foto van Hergé Genootschap.

Zondag 16 maart jl. hield het Hergé Genootschap haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze keer was als locatie gekozen voor het Scheepvaart Museum in Amsterdam. De liefhebbers konden vooraf door inschrijving een tour o.l.v. een gids maken door dit fraaie museum. De aanmeldingen hiervoor waren dermate overweldigend dat de tour zelfs viermaal  moest worden gemaakt om alle liefhebbers aan hun trekken te kunnen laten komen. Dat de belangstelling van de leden voor de ALV groter zou zijn dan het bestuur gewend was, lag wel enigszins voor de hand. Het bestuur had een e-mail doen uitgaan waarin melding werd gemaakt van de overwinning op Moulinsart, alle reden dus voor een feestelijke vergadering, en dat is het dan ook geworden!
foto van Hergé Genootschap.Na genoemde rondleiding was rond de klok van 2 uur het officiële gedeelte aan de orde. Opening, ingezonden stukken en al die zaken die bij iedere normale ledenvergadering de revue passeren. T.a.v. Moulinsart waren de financiële gevolgen nog niet in de cijfers meegenomen. Dat kon ook niet, de uitspraak speelt in 2014 en het overzicht betreft boekjaar 2013.
Daarnaast moet de vereniging zich nog een beetje koest houden. Moulinsart is tot half mei gerechtigd beroep tegen het vonnis aan te tekenen. Drie bestuursleden, t.w. Jan Aarnout Boer, Stijn Verbeek en Peter van der Schouw, die nauw betrokken waren bij het wel en wee van de procesgang, schetsten de historie van de rechtszaak in 14 documenten. Wat hierbij vooral opviel was de enorme knulligheid van handelen door de advocaten van Moulinsart. Zelfs onze advocaat en de rechter verbaasden zich over de slechte voorbereiding en de minimale argumentatie waar de juristen vanuit Brussel mee kwamen aanzetten. De overwinning was dan ook totaal. Oud-voorzitter Leo Timmers, voor wie de zaak Moulinsart een soort Waterloo als bestuurslid betekende, vroeg van de zaal een applaus voor het zittende bestuur, dat de zaak zo vasthoudend ter hand had genomen en zo voortreffelijk had afgehandeld. Dat juist hij dat vroeg zal het bestuur uitermate gestreeld hebben. De zaal beloonde de matadoren met een langdurig applaus.

De rest van de vergadering werd in no-time afgehandeld. Financieel verslag, begroting, balans, goedkeuring kascommissie plus benoeming nieuw lid daarin, herverkiezing van twee bestuursleden; het verliep allemaal bij acclamatie en gladjes. In de rondvraag nog een klein dispuut t.a.v. de gadget en daarna kon de vergadering worden afgesloten. Tijd voor de  afsluitende borrel met hier en daar een hapje. Een prettige vergadering op een fantastische locatie was inclusief het gezellig samenzijn om 18.00 uur afgelopen.

 

Ook leuk voor jou?