Westfries Kuifje Genietschap vooral gezellige Kuifjeclub

door rogerklaassen

Auteur: Hans Bijman

Als u Sapristi!! nr 84 er nog even bijpakt en de reacties leest op het gewonnen Hoger Beroep in  de zaak tegen Moulinsart  kunt u een mailtje vinden dat ondertekend is door Carel Brouwers van  Het Westfries Kuifje Genietschap. Een intrigerende naam. Nu woon ik zelf in het midden van  West-Friesland, maar het bestaan van deze club was mij onbekend. Na drukke werkzaamheden  t.b.v. Sapristi!! nr 85 en enkele verjaardagen vond ik op 5 oktober eindelijk tijd om de naam via Google op te zoeken. Geen hits. Tja, geen wonder als je Genootschap intikt… Tot mijn verrassing werd ik echter op mijn wenken bediend. Dinsdag 6 oktober stond onze gekuifde held prominent op de voorpagina van de streekeditie van het Noordhollands Dagblad met een verhelderend artikel  op de redactionele pagina’s aangaande het Westfries Kuifje Genietschap. Hieronder het artikel:

Kuifjekunde voor gevorderden  in Hoorn

HOORN – Vierentwintig albums verschenen er van Kuifje. Albums die volgens het Westfries  Kuifje Genietschap niet gerekend moeten worden  tot ’strips’, maar tot kunst. Binnenkort is  er een openbare bijeenkomst van de club.  De meeste leden van het Kuifjegenietschap lezen  de boeken van Hergé al sinds hun vroege jeugd. Dat geldt zeker voor Bas de Vries en Jelle Suiker, die elkaar ook al van jongsaf aan kennen. ,,We speelden vroeger het Kuifjespel,’’ vertelt Bas. ,,Dan moest je op basis van één plaatje zeggen uit welk album dat kwam.’’ ,,We kletsten ook veel over de albums’’, zegt Jelle. ,,Later ontstond het idee om dat in een wat breder verband te doen. Dat was het begin van het Kuifje Genietschap.’’ Er werd gestart met drie bestuursleden: Bas, Jelle en Carel Brouwers, die zich zelfs heeft toegelegd op het tekenen in de heldere stijl van Hergé. ,,Je hebt strips en je hebt Kuifje,’’ zegt hij. ,,Het zijn beeldverhalen met prachtige plots. Een vorm van kunst. Hergé hield zelf ook enorm van kunst en wilde het liefst impressionistisch schilder worden.’’
Het doel was een zevenkoppig bestuur te krijgen, onder verwijzing naar het album ’De zeven kristallen bollen’. Henk Groot kwam erbij en die stelde Ron Dol weer voor. Ook Ko Boos werd erbij gevraagd en met Femke Brouwers trad er ook een vrouw toe tot het bestuur. Butch Mulder, bewoner van het Huis Verloren, stelde vergaderruimte beschikbaar en werd erelid. Carel: ,,Het doel was om een soort literaire club op te richten die de 24 albums van Kuifje zou gaan bespreken. En zo gaat het ook: voorafgaand aan de vergaderingen bereidt iemand een spreekbeurt over een album voor en daar wordt dan over gesproken.’’ Jelle: ,,Maar het blijft ook een Genietschap, dat het ook leuk vindt om een biertje te drinken en te praten.’’
Iedereen die toetreedt tot het gezelschap, meet zichzelf een naam van een Kuifjepersonage aan. Het enige vrouwelijke lid heet uiteraard Bianca Castafiore. En Bas de Vries heeft gezien zijn voorkomen logischerwijze voor Kapitein Archibald Haddock gekozen. Lid worden van het genootschap gaat overigens niet zomaar: daar moet een stevig examen voor worden afgelegd, waarin het gaat om Kuifjekunde voor gevorderden. ,,Daar is een speciaal lokaal voor,’’ zegt Ko Boos. ,,Maar dat is een geheim lokaal, waarover we verder niks kunnen zeggen.  Het is zeer pittig, dat examen.’’

foto van Henk Groot.De vergaderingen hebben altijd een besloten karakter, maar op vrijdag 9 oktober wordt in
het Huis Verloren aan het Kerkplein voor de tweede keer een openbaar gala gehouden. Carel ’Professor Trifonius Zonnebloem’ Brouwers houdt in twee delen een met lichtbeelden verluchtigde lezing over de boeken ’Het geheim van de Eenhoorn’ en ’De schat van Scharlaken Rackham’. Er is een quiz met Kuifjeprijzen en  er wordt rum geschonken, door Haddock zelf. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.30 uur. Entree 7,50 euro.

Tot zover het Noordhollands Dagblad. Op internet gezocht naar het Genietschap geeft de facebookpagina’s van de verschillende bestuursleden. De Kuifjeclub zelf heeft dus geen eigen website of facebookpagina. Contact verloopt derhalve een beetje moeizaam. Aanmelden voor de publiekelijke avond lukte nog net, maar een aankondiging als razende reporter van “Sapristi!!” heeft zijn bestemming niet bereikt.
Toch op vrijdagavond richting “Huis Verloren” in Hoorn getogen; immers, het is maar 5 kilometer van mijn woonplaats verwijderd.

Een memorabele bijeenkomst

Aangekomen op de locatie – waar de bijeenkomst zou worden gehouden – trof ik een vijftal heren rondom een pokertafel in de buitenlucht. Niet vanwege de gezelligheid of de weersomstandigheden, maar het bestuur kent een aantal verstokte rokers… Ik heb mij netjes voorgesteld als afgevaardigde van onze Hergé Nieuwsbrief en tevens gemeld dat het mijn bedoeling was van deze avond een verslagje te maken. Ik was zeer welkom en de penningmeester vond het prima, net als de overige bestuursleden. Maar toch, entree werd geheven zonder onderscheid des persoons. Klokslag half negen werd een dertigtal belangstellenden welkom geheten. Het thema van deze publieksavond was het dubbelalbum betreffende de avonturen van De Eenhoorn. Als eerste stond op het programma een presentatie over de raakvlakken van dit dubbelalbum met de Spielbergfilm. Vol goede moed begonnen strandde de presentatie op het ontbreken van geluid. Het lukte de aanwezige technici niet om het te voorschijn te halen. Jammer. Dan maar overgegaan tot het tweede onderdeel. Een presentatie van Carel Brouwers over de humor van Hergé in deze beide albums. Met een oogstrelende Powerpointpresentatie nam Carel het publiek mee aan zijn hand en gaf prachtige voorbeelden van het unieke komische talent van Hergé in De Eenhoorn. Hij wist zelfs enkele voorbeelden aan te wijzen die mij nog nooit waren opgevallen. Omdat de eerste presentatie was vervallen ging Brouwers meteen door met het tweede deel: De Schat. Tijdens zijn presentatie werd de aanwezige toehoorders een glaasje rum toegeschoven; lekker, en zeer toepasselijk. Het was namelijk net op het moment dat Haddock de antieke rumflessen uit het Eenhoornwrak opduikt…!

Na de presentatie was er een korte pauze waarbij rondom de bar een gezellige sfeer ontstond. Maar al snel werd men tot de orde geroepen. Bestuurslid Ron Dol gaf met dia’s een aantal bijzondere momenten weer uit de beide albums. Deze wetenswaardigheden waren grotendeels afkomstig uit het boek van Michael Farr “Kuifje – Droom en werkelijkheid”.

Voor velen van ons gesneden koek maar voor mensen die nog niet zo nader kennis hebben gemaakt met Kuifje een leuke manier om wat wijzer te worden over de achtergronden. Jules Vernes, Chateau de Cheverny en professor Picard kwamen o.a. voorbij.

Een heuse quiz!

Daarna tijd voor een heuse quiz!! Aangezien ik was binnengekomen “zonder onderscheid des persoons” heb ik gewoon meegedaan. Ik zal verder niet ingaan op het verloop en de uitslag van de quiz, maar neemt u van mij aan, ik heb de eer van ons Genootschap hoog gehouden. De prijsuitreiking verdient nog een aparte vermelding. Alle bestuursleden van het Genietschap hebben een Kuifje-karakter als alter-ego aangenomen. De prijsuitreiking zou worden gedaan door Jansen, het pseudopersonage van Ko Boos. Er ontstond een voordracht in de bekende verwarrende Jansenstijl, waarbij Jansen zich beklaagde dat Janssen met 2 “ss”-en zich niet met de prijsuitreiking wilde bezighouden. Hij voelde zich danig in de steek gelaten en om die reden hield hij het ook voor gezien. Dus geen prijsuitreiking? Gelukkig werd voorzitter Henk Groot bereid gevonden om de honneurs van de beide detectives waar te nemen. Een grappig en humoristisch moment. Het Genietschap is een gezelligheidsclub, dat is met Kuifje als leidraad één van de voornaamste doelstellingen. Na afloop van het officiële  gedeelte klonterden de aanwezigen in diverse groepjes bij elkaar om de avond in passende gezelligheid af te sluiten. Ik heb mij verbaasd over het niveau van deze avond en heb veel bewondering voor de wijze waarop de individuele leden invulling geven aan het lidmaatschap van het Westfriese Kuifje Genietschap en daarmee aan hun bewondering voor Kuifje.  Het Hergé Genootschap staat in Nederland dus niet alleen als instantie die op een fraaie wijze uiting geeft aan hun waardering voor het werk van Hergé en dat publiekelijk uitdraagt.

Foto’s: Redactie 

Zie verder Ledendag 2016

Ook leuk voor jou?