Vlotte ledenvergadering op fraaie locatie NMM

door rogerklaassen

Auteur: Hans Bijman

Zondag 13 maart jl. organiseerde ons Hergé Genootschap haar Algemene Leden Vergadering in het Nationaal Militair Museum te Soest op de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg. Het museum bestaat nu iets langer dan één jaar en als je aan komt rijden raak je van de uitstraling meteen diep onder de indruk. Een werkelijk oogstrelend, imposant gebouw dat de rustieke omgeving op imponerende wijze domineert. Het bestuur van het Hergé Genootschap heeft de afgelopen jaren een gelukkige hand in het kiezen van locaties, dag en de daarbij horende weersomstandigheden. Dacht ik vorig jaar in Lelystad nog dat het bijna niet beter kon; het heeft nog geen jaar geduurd en de mening kan opnieuw worden bijgesteld. Prachtig weer en een formidabele locatie. Het door de voorzitter Jan Aarnout Boer ingezette persoffensief naar aanleiding van het feit dat tijdens deze Algemene Leden Vergadering de thema-gekoppelde “Sapperloot!” nr. 12 zou worden gepresenteerd deed de hoop ontstaan dat enige extra publieke belangstelling zou worden gegenereerd. Dit is ten dele gelukt. Vorig jaar in Lelystad bezochten tussen de 60 en 80 leden de bijeenkomst, dit jaar waren het er 20 meer. Dat kan beter, maar vooralsnog vindt het bestuur het een mooie score.

Het was net als vorig jaar een stralende dag en zoals gewoonlijk zaten Gé Bom en zijn Trudy bij de entree om de leden welkom te heten en indien gewenst een entreekaart te verschaffen met bijbehorende poster. Op deze A2 poster waren maar liefst 120 museumlocaties aangegeven waar wapens stonden opgesteld die direct gerefereerd konden worden aan een verschijning in één van de Kuifje-albums. Een prachtig werkstuk van voorzitter Jan Aarnout Boer en Mike van der Veer, speciaal voor deze dag in elkaar gezet. Een groot gedeelte van de tijd stonden ook de voorzitter met zijn vrouw bij de entree om leden welkom te heten. Dat kwam toch wel bijzonder gastvrij over! Bij diezelfde entreetafel lag ook de nieuwe Sapperloot! ter inzage. De Sapperloot wordt dikwijls uitgegeven ter gelegenheid van een thema. Het zal niemand verbazen dat voor dit jaar was gekozen voor wapens zoals die voorkomen  in de Kuifje-albums. Deze nieuwe Sapperloot! heeft ten opzichte van zijn voorgangers een metamorfose ondergaan. Door alle perikelen van de afgelopen tijd is onze vereniging behoorlijk volwassen geworden. Zaken worden uiterst serieus benaderd en een wat meer professionele uitvoering van de Sapperloot! maakt daar dan ook onderdeel van uit.

Onder de titel “Duizend bommen, geweren en granaten” zijn door Jan Aarnout Boer de Kuifje-albums uitgeplozen op alle
mogelijke vormen van wapengekletter. En dat is nogal wat! Het heeft geresulteerd in 160 pagina’s(!) met werkelijk van alles wat er in Kuifje aan de orde komt om tegenstanders uit te schakelen. Het is een prachtig verhaal geworden waarbij onze held een meer pacifistische uitstraling heeft dan menigeen vermoed zal hebben. Al die feiten en weetjes zijn op orde gezet en in vorm gegoten door Hans Bijman, voorbeeldig gedrukt en door schutbladen en een harde kaft bijeen gevoegd.
Ook het “kapitaaltje” was niet vergeten! Het zal duidelijk zijn dat aan deze professionalisering een prijskaartje hangt. Werd bij eerdere gelegenheden Sapperloot! gratis aan de leden verstrekt, ditmaal moet er een vergoeding voor worden betaald. Maar de leden zullen het ermee eens zijn: je krijgt werkelijk waar voor je geld! Bij de entree een inzage-exemplaar, daar kon worden afgerekend en met een bon gewapend kon het lid bij de tijdelijke shop van evenementenorganisator Ton Mackaaij zijn boek ophalen. Ook zij die niet van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt kunnen het boek alsnog aanschaffen.
Daarvoor is een e-mail rondgegaan. Als eerste programma-onderdeel was er een voordracht door Jan Aarnout (alweer hij!) inhakend op het wapenthema: “Is Kuifje in militaire dienst geweest?” In zijn bekende, vlotte stijl wist JAB de talrijke toehoorders weer de nodige wetenswaardigheden over onze held bij te brengen. Het blijft verrassend wat er allemaal over Kuifje te vertellen valt. Sommige aanwezigen dachten dat Kuifje de militaire dienstplicht niet had vervuld. Welnu, hij heeft maar liefst viermaal in een of ander leger gezeten! Wapens, wapenmuseum, een boek over wapens, het klinkt allemaal nogal geweldadig. Dat valt op de keper beschouwd dus bijzonder mee. Hergé heeft Kuifje van een gewapende avonturier in de eerste albums stilletjesaan ontwikkeld tot een humane pacifist. Hergé zelf wist in zijn albums met wreedheid aardig weg en heeft de tere kinderziel nauwelijks ontzien…. Gaskamers, verdrinking en natuurlijk spannende cliffhangers zullen menig kind in die tijd angstige dromen hebben bezorgd. De voordracht duurde een klein uur en werd later nog eens herhaald. En ook de tweede maal was er behoorlijk wat belangstelling. Wederom de complimenten voor Jan Aarnout, een echte aas! (kampioen jachtvlieger). Maar eerst de Algemene Leden Vergadering, in feite datgene waar het deze dag om zou moeten draaien. De agenda werd echter vlot afgewerkt. Ondanks het feit dat de vereniging door de perikelen met  Moulinsart enige tegenslag heeft gekend werden de agendapunten zoals uitleg over de procesgang, de notulen van vorig jaar alsmede het financiële overzicht, de balans en de begroting vlotjes afgewerkt. Het tekent het vakmanschap van de bestuursleden en het vertrouwen van de leden dat het allemaal redelijk vlekkeloos verloopt.

Er werd met een kort in memoriam stilgestaan bij het overlijden van “Duizend Bommen”redacteur Floor de Graaf. Tom van der Geugten gaf een kleine toelichting over het afgelopen jaar aangaande datzelfde cluborgaan. Vanuit financieel oogpunt zult u het komend jaar één nummer minder ontvangen, hetzelfde geldt voor Sapristi!! Ik denk dat de meeste leden ermee kunnen leven, want er kwamen geen protesten uit de vergadering. Een summiere rondvraag was het laatste onderdeel en binnen het uur was de vergadering afgerond. Het zal er ook mee te maken hebben dat gezien de tijdsduur van sommige rechtszaken er voor dit jaar geen uitspraken te verwachten zijn. Redelijke (financiële) rust, zullen we maar denken…

Daarna werd officieel de fraaie nieuwe Sapperloot! gepresenteerd door – hoe kan het anders – Jan Aarnout, dit keer vergezeld door Hans Bijman. Het tekent onze voorzitter dat hij als een attente man werkelijk iedereen bedankt waarvan hij vermoedt dat zij een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het werkstuk. Gelukkig dat Bijman een duit in het zakje kon doen door hém eens een beetje in het zonnetje te zetten. Hij verdient het echt!

Het eerste exemplaar van het boekwerk werd uitgereikt aan Gert Noordanus, medewerker van het Museum, die JAB intensief terzijde had gestaan. Inmiddels was het rond de klok van 4 uur geworden. Een aantal leden trok richting  restaurant en een aantal ging huiswaarts. Om 5 uur sloten de deuren en gingen de vele mensen met een bijzonder tevreden gevoel naar buiten. Het was weer een bijzonder fraaie dag geweest! De belangstelling van de leden voor deze dag was prima. Maar als je beseft dat ons Genootschap 650 leden telt is 100 mensen toch een wat summiere afspiegeling, dat moet nóg beter kunnen. Vanaf deze plaats een oproep aan de leden die er niet waren om ook eens te komen. Laten zien dat zij het bestuur van het Hergé Genootschap waarderen en datgene wat zij doet onderschrijven. En maak kennis met mede-Kuifje-fans; leuke mensen! Dus: mag er volgend jaar ook eens op uw komst worden gerekend?

 

Ook leuk voor jou?