Resultaten enquête en het vervolg

door rogerklaassen

Door Jacques Heemskerk

Beste lezer.

Allereerst onze hartelijke dank voor het in grote getale reageren. Geweldig! Met 97 ingevulde enquêtes en
5 losse reacties kunnen we alleen maar bijzonder tevreden zijn. Ook de inhoud van al uw respons bevestigt
dat we in een behoefte voorzien en dat we op de goede weg zijn.

Hieronder vindt u de belangrijkste uitkomsten:

Aantal reacties

We kregen dus in totaal 102 reacties. Metingen in Banster geven aan dat berichten aan de leden van het
Hergé Genootschap doorgaans door ongeveer 300 mensen gelezen worden. Dan is 102 gewoon een prachtig
aantal.

Bekendheid

2/3 had de site al bezocht, 1/3 nog niet. Dat laatste omdat men het niet wist of omdat men geen tijd had.
2 mensen gaven aan geen interesse te hebben.

Indeling

U kon 9 kwalificaties geven aan de indeling. Dat is 146 keer gedaan en 91% daarvan was positief!

Vindbaarheid informatie

Hierop werd door 69% van de respondenten met ja geantwoord. Dit zien wij dan ook als een verbeterpunt.
Wij zullen uw hulp inroepen om duidelijk te krijgen waar het nog aan schort. Daar komen we op terug.

Inhoud

76% vindt de inhoud goed of zelfs uitstekend, 16% omschrijft het als redelijk.

Wat u het meest beviel

Hierop werd (vanzelfsprekend) heel divers gereageerd. (Nieuws)berichten en in mindere mate Links sprongen
er uit.

Vragen, opmerkingen en/of tips

Hierop kregen we 43 reacties waarvan een deel bevestigde dat men het zo goed vindt. Tevens waren er een
ruim 20-tal vragen en suggesties. Die lopen we na op een rode draad en daar gaan we mee aan de slag en/of
koppelen we terug.

Wilt u bijdragen aan de site

Van een 4-tal mensen ontvingen wij hun e-mail adres. We nemen persoonlijk contact met hen op.

Mocht u op basis van het voorgaande alsnog graag direct(er) betrokken willen worden bij de site, laat het
ons dan weten via website@hergegenootschap.nl

U kunt meedenken en meedoen. Creatief en/of technisch. En content hebben we sowieso nooit genoeg!

Blijf ons volgen, bijvoorbeeld middels RSS (zie de home page) en houd ons scherp.

De werkgroep

Ook leuk voor jou?