All you need to know about… the hidden messages in Tintin

door rogerklaassen

Door Jacques Heemskerk, met dank aan Samy Herskowicz

The deeper layers in the Tintin comic albums

Are you curious about the deeper layers in the Tintin comic albums? Sociologist and theologian Kees de Groot will tell you all about them. Illustrating his point using numerous examples from the comic strip, he will show that you always need to read twice to understand comic strips!

It turns out that the adventures of Tintin are deeply interwoven with Catholic social values. With its origins in the reactionary movement in Belgian Catholicism, it shares with it themes like anti-communism, anti-capitalism, anti-Semitism, and the fear of ‘secret societies’. Although it still advocated Catholic values in the public domain, it became more implicit during World War II in its fictional adventures. If you consider the comic albums at the time they were published, you will also see how the values promoted changed over time. Would this mean then that, given his roots, Tintin would now feel quite at home with the current revival of conservative Catholicism: PiS in Poland, Steve Bannon & Cardinal Burke, and the activists of civitas christiana?

Op donderdag 25 oktober a.s. houdt Kees de Groot een lezing over het bovengenoemde. De spreker noemt het zelf “een vrolijk praatje-met-plaatjes over veler jeugdheld: Kuifje!”

Dr. C.N. (Kees) de Groot heeft eerder gesproken en geschreven over Kuifje. Hij heeft o.a. een 2-tal artikelen over de katholieke achtergrond van Kuifje op zijn naam staan, welke ook in Duizend Bommen! zijn terug te vinden. Respectievelijk de nummers 40 en 41 uit 2013. In datzelfde jaar leverde hij een bijdrage, met als titel “Kuifje als katholieke held”,  aan “Vrienden met de mammon De levensbeschouwelijke dimensie in de economie”. In 2014,15 en 16 besprak hij enkele malen onze (en naar ik dus aanneem ook zijn) held. Daarnaast schreef hij Tintin as a Catholic comic. How Catholic Values Went Underground, uitgebracht in 2017.

Bron: Research Portal Tilburg University, zoekargumenten Kuifje en Tintin.

Voor verdere details over locatie, tijd e.d. van deze activiteit: zie onze rubriek Evenementen.

Ook leuk voor jou?