90 Jahre Tim & Struppi

door Jacques Heemskerk

Door Jacques Heemskerk, met dank aan Samy Herskowicz

Hierbij nog het e.e.a. van Cueni op achgut.com n.a.v. het verschijnen van zijn boek met als als thema “Wer war Georges Remi, der seine Zeichnungen mit dem Künstlernamen Hergé signierte?”

U kunt het online lezen (zie onder) maar ook als pdf.

90 Jahre Tim & Struppi, Teil 1

90 Jahre Tim & Struppi, Teil 2

90 Jahre Tim & Struppi, Teil 3

90 Jahre Tim & Struppi, Teil 4

90 Jahre Tim & Struppi, Teil 5 Hiermee komt een eind aan deze serie en wellicht ook aan alle publiciteit……

Voor de geïnteresseerden: hier worden de achtergronden van het medium waarop deze serie verscheen en de banden met die Weltwoche aangestipt.

Ook leuk voor jou?