De verkoopakte van Molensloot

door Peter van der Schouw

door Peter van der Schouw

In het aanbod van de lopende Hergé-veiling op Catawiki vinden we dit object uit 1985. Het is in feite een soort van van ‘gadget’, in de traditie van het Hergé Genootschap, geproduceerd door Casterman zelf: een natuurgetrouwe imitatie van een fictief Kuifje-object, in dit geval de verkoopakte van Kasteel Molensloot. Deze zogenaamde facsimile is gebaseerd op het dubbelavontuur Eenhoorn / Rackham en betreft de overname van Kasteel Molensloot door Kapitein Haddock. 

Deze verkoopakte is uitgegeven ter gelegenheid van de Notariële Dagen in Tournai en werd destijds aangeboden in combinatie met het album De Schat van Scharlaken Rackham, voorzien van een speciale sticker. Het hier aangeboden kavel op Catawiki betreft uitsluitend de verkoopakte – in eerder veilingen is de complete set al eens onder de hamer gekomen. Het is een Franstalige uitgave in een genummerde oplage van 1.000 exemplaren. Er bestaat ook een Nederlandse versie van deze akte, ook uitgegeven in een oplage van 1.000 genummerde exemplaren. Het is duidelijk dat dit document met veel liefde voor detail is gemaakt. Het oogt als een officieel notarieel document, geschreven in de ambtelijke taal die de notariswereld eigen is, voorzien van natuurgetrouwe stempels, handtekeningen en parafen. In de Nederlandse versie kunnen we zien dat de makers dan wel de vertalers ervan, het niet alleen met veel plezier, maar ook met kennis van de Kuifje-albums in elkaar hebben gezet.

De verkopende partij in deze akte is de weduwe van een zekere Barnabe (die naam is onvertaald), in het Nederlands Barnabas – dat is de tussenpersoon die door de Gebroeders Vogel in Het Geheim van de Eenhoorn genadeloos wordt geliquideerd. Deze weduwe vordert het kasteel van de Gebroeders M. en G. Vogel, volgens de akte ‘thans wonende te Sint Gilles, Ducpetiauxlaan 1. Googelen we dit adres, dan blijkt aan die straat één van de oudste gevangenissen van België te zijn gevestigd. En dat klopt helemaal met het eind van het verhaal, want de broertjes Vogel zijn dan opgepakt en achter slot en grendel gezet.

En zo zit dit document vol met geestige verwijzingen voor de liefhebber. Er is een losbladige plattegrond toegevoegd van het kasteel en het kavel waarop het gelegen is, opgemeten door een geometrist met de naam Theo Daulitte – een verwijzing naar de theodoliet, een hoekmeetinstrument uit de landmeetkunde. Het kasteel zelf blijkt gevestigd aan de Drève Georges Remy en de notaris is een zekere Karel Stilstand, gevestigd te Kruikebeeke – een niet bestaande plaats in Vlaanderen. Er wordt verder verwezen naar ‘plakbrieven’ en bekendmakingen van de openbare verkoop in de dagbladen, waarvan Het Laatste Bericht met name genoemd wordt.

Hier hebben een paar Kuifje-liefhebbers uit de notariële wereld duidelijk veel plezier aan beleefd. Wilt u ook een avondje lol hebben, biedt dan op dit item. Houdt u er wel rekening mee dat de complete set, dus inclusief het hier ontbrekende album, al eens op Catawiki is verkocht voor 130 euro, en op internet ook wel vindbaar is voor prijzen rond de 75 euro. Een prijs van 40 tot 50 euro lijkt dan ook reëel voor dit leuke verzamelitem. Maar net zoals alle op Catawiki aangeboden Kuifje-objecten geldt ook hier: het is uiteindelijk waard wat de gek ervoor geeft.