Sapperloot 7, Het Laatste Bericht

Het Laatste Bericht is een compilatie van de Nieuwsbrief van Ernst Pommerel. Pommerel behoorde, samen met onder meer Har Brok, tot de eerste Kuif-o-logen van Nederland. Vanaf mei 1977 publiceerde Ernst nieuwtjes over het werk van Hergé. Eerst waren het losse stencils, vanaf 1981 verschenen zijn bijdragen in Stripprofiel.

Voor het HG bundelden Frank Bakker en Jan Aarnout Boer het leuke werk van Pommerel; Sapperloot 7 verscheen in mei 2006.


<< vorig nummer || volgend nummer >>