Sapperloot 9, Kuifje in 100 talen; een reporter op reis

Sapperloot 9 is gemaakt naar aanleiding van het feit dat Kuifje rond 2010 de mijlpaal van 100 vertalingen had bereikt. Eerlijk gezegd was de 100ste vertaling toen nog niet gereed, maar voor Floor de Graaff, Stijn Verbeek en Jan Aarnout Boer – de drie auteurs – was dat geen beletsel om deze Sapperloot in oktober 2010 uit te brengen. Bij het boekje hoort een aparte bijlage, waarin een Excel bestand wordt gegeven met daarin alle details van de 100 vertalingen.


<< vorig nummer || volgend nummer >>