Sapristi 14

Er werd in de beginjaren van de nieuwsbrief wel wat geëxperimenteerd met de lay out. We zien dat bij dit nummer, 14. Hoewel de lezers de nieuwe lay out zeker konden waarderen, was deze versie slechts eenmalig. Naar het oordeel van de vormgever kleefden er ook wat nadelen aan. Bij nummer 17 van de nieuwsbrief zien we de lay out zoals die jaren lang gevolgd zou worden.


<< vorig nummer || volgend nummer >>