Sapristi X33 bis, Nick door de bocht

Augustus 2009 – een extra nummer tussen 57 en 58

In 2006 al was het imago van Moulinsart niet al te best. Er werd in de Belgische pers flink op het bedrijf én op Nick Rodwell gemopperd, met name omdat hij nogal eens te keer kon gaan tegen personen die niet de lijn van Moulinsart wilden volgen. Let wel: dit was nog VOOR het aanbieden van het Charter! (drie jaar eerder). Maar goed, Nick besloot om meer openheid te tonen, zich aan de nieuwe media te wagen en met een BLOG te starten. En dat heeft niet lang geduurd! Toen hij als een Trump – avant – la – lettre tekeer ging tegen een vrouwelijke journalist, kreeg hij de bagger van het gehele Belgische en Franse journaille over zich heen. En dat was het eind van het BLOG van Nick!


<< vorig nummer || volgend nummer >>