Sapristi 7

Deze editie van Sapristi is de eerste in een lange reeks van de nieuwsbrief. Er wordt ook uitleg gegeven over de uitroep ‘Sapristi’, een uitroep die wij uit de Nederlandse vertaling kennen, maar die in de originele editie van Kuifje in het land van de Sovjets’ al werd gebruikt.


<< vorig nummer || volgend nummer >>