Formele oprichting vereniging

door rogerklaassen

In de eerste vergadering van 9 april 1998 is afgesproken dat Hans Noppen een concept zal maken voor de statuten en het huishoudelijk reglement van de op te richten vereniging. Op 5 mei 1998 heeft hij daartoe al een informeel gesprek met kandidaat-notaris Kuiken (jonge kip, zoals hij zelf zei) te Den Haag over de te volgen gang van zaken bij het oprichten van een Kuifje-fanclub.

Krap een jaar later, op 4 maart 1999, wordt het Hergé Genootschap door middel van een notariële akte bij notaris De Bruijn te Den Haag formeel opgericht; met als comparanten Jan Aarnout Boer en Hans Noppen.
In de statuten wordt duidelijk aangegeven wat het doel van de vereniging is.

Ook leuk voor jou?