Het nul-nummer van de nieuwsbrief

door rogerklaassen

In de tweede vergadering van 12 juni 1998 ten huize van Luc Meuws is afgesproken dat John de Prinse aan het ‘nul-nummer’ van het clubblad gaat werken. En zo gebeurt het. Hij verzamelt een aantal teksten en geeft samen met Mike van der Veer vorm aan het eerste clubblad. Op weg naar de Fondation Hergé te Brusssel voor een informatief gesprek – op maandag 21 september 1998 – pikken Jan Aarnout Boer en Luc Meuws het concept bij Mike van der Veer in Antwerpen op.
Hij heeft meerdere voorstellen voor een ‘cover’ gedaan.

Het ‘echte’ nul-nummer wordt eind sep 1998 door Hans Noppen op zijn kantoor in tienvoud in elkaar gezet en door een vriend tot een boekje geniet en geperst. 1 exemplaar wordt ter commentaar op 9 oct 1998 gestuurd naar mevr. Anne Bellen, ‘directrice commerciale’ van Moulinsart. Op de bestuursvergadering van 17 november 1998 worden de resterende, genummerde exemplaren (1 van 10, enz.) aan de acht aanwezigen uitgereikt. (Hans Noppen behoudt er twee en zal er later 1 aan Leo Timmers (als nieuwe voorzitter) geven. John de prinse zal later zijn exemplaar verkopen aan een Duitse verzamelaar). Alle aanwezigen zijn tevreden; voorgesteld wordt zo door te gaan en dat het blad drie keer per jaar verschijnt.

Ook leuk voor jou?