Ledenvergadering

door rogerklaassen

De Algemene Ledenvergadering van 10 juni jongstleden was een groot succes: een kleine 90 leden (72 Nederlanders, 16 Belgen en 1 Duitser) met aanhang zorgden voor een bijna volle zaal. De dag begon met een beurs: er waren een 15-tal standhouders die samen zorgden voor zo’n zestig strekkende meters Hergé, Kuifje en Bobbie… Smullen geblazen. Wij hadden de indruk dat het goed ging met de zaken, in ieder geval werden nieuwe contacten gelegd en oude contacten onderhouden. Daarna begon het officiële gedeelte: de vergadering. Er werd teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruitgeblikt naar de nabije toekomst. Vooruitlopend op de notulen kunnen we hier zeggen dat de vereniging er gezond voor staat: zowel wat ledental betreft als financiën als prachtige ideeën voor de komende tijd.
Het laatste onderdeel van de dag was dan de veiling. De opbrengst was 11.205 gulden (205.220 BEF), en hiervan gaat dus 7% in de clubkas. Al met al een prachtige Kuifje-dag, volgend jaar juni hopen we jullie weer te zien!

Ook leuk voor jou?