Matig bezochte Hergé-ledendag

door rogerklaassen

Auteur: Hans Bijman

Dit keer door omstandigheden wat later in het seizoen, want meestal markeert deze dag het begin van de zomer. En door diezelfde omstandigheden was ook de publiciteit op een laag pitje, en dat heeft zich gewroken. Weinig belangstelling van de leden en ook een fors aantal bestuursleden liet het afweten. Standhouders morden, want sommige Belgen waren van 200 kilometer ver gekomen, en als je dan na het versjouwen van de dozen nauwelijks belangstelling voor je handel hebt; dan is het wel even slikken… En als de wèl aanwezige leden zich verzamelden voor het drietal lezingen dat gegeven werd, was er in de beurszaal zelfs bijna geen mens meer te bespeuren.

publier-un-livre.com_226-jean-jacques-de-gheyndtEr waren drie lezingen. De eerste presentatie was van de Belg Jean-Jacques de Gheyndt over “Het Brussels dialect in de Kuifjealbums”. Nu denken wij allemaal natuurlijk dat het Syldavisch is afgeleid van het Brussels Marollendialect, de taal van de grootmoeder van Hergé. In een mooi betoog legde Jean-Jacques echter uit dat die veronderstelling wel een beetje kort door de bocht is. Bepaalde zinssneden zijn soms wel samengesteld uit 4 talen! Met dia’s liet de Belg zien hoe bepaalde zinnen waren samengesteld. Uiterst boeiend!

Afbeeldingsresultaat voor rik lok catawikiDe tweede zitting vond plaats onder leiding van Rik Lok, de veilingmeester “Kuifje” bij Catwiki. In een vrij lang betoog legde Rik uit hoe hij de kavels beoordeelt, taxeert en wat de verwachte opbrengst zal zijn. Daartoe heeft hij een aantal digitale instrumenten tot zijn beschikking. Zeer interessant en leerzaam. En dat mochten de aanwezigen daarna bewijzen. Op een groot vel was een selectie van de kavels voor de veiling van de komende vrijdag genoteerd. Aan de aanwezigen o.l.v. de veilingmeester de taak om een schatting te maken van het eindbedrag.

Na afloop werden de lijsten ingeleverd en… die zijn in Gorinchem blijven liggen! Via een e-mail van de voorzitter werd de quiz “ongeldig verklaard” en digitaal opnieuw voor de komende veiling opgestart. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ach, er waren deze dag al meerdere zaken niet helemaal vlekkeloos verlopen, zo erg is dat allemaal niet.

De derde voordracht werd gedaan door Carel Brouwers, bestuurslid van het Westfries Kuifje Genietschap. In een vlot betoog legde Carel uit hoe het Genietschap was ontstaan, hoe de vriendenclub zijn activiteiten ontplooit en de plannen voor de toekomst. Dit kleine, actieve clubje Kuifjefans geeft er vooralsnog de voorkeur aan verder te gaan op kleine schaal.  Grootschaligheid is een taboe, en als ik naar de resultaten kijk van deze ledendag ook absoluut geen garantie voor succes. Carel toonde echter wel aan dat je je Kuifjeplezier op vele manieren kunt beleven. Of daar in de toekomst de Hergé Genootschap-ledendag nog onderdeel van uit zal moeten maken…., de tijd zal het leren.


Foto’s: Redactie

Zie ook:

Redactie

Ook leuk voor jou?