Bijna 20 jaar geleden

door rogerklaassen

Auteur: Jan Aarnout Boer

Er kunnen allerlei aanleidingen zijn om (in Nederland) een Kuifje-club op te richten. De belangrijkste was natuurlijk dat er in dit land nog niet zo’n club was, en in België wel – een Franstalige. En voor Nederlanders is een Frans tijdschrift toch lastiger te lezen dan een in de eigen taal. Daarnaast speelde wat anders: Peter Ottens en Hans Matla hadden in hun beider stripcatalogi geschreven over de “Kuifje-albums met zachte kaften en linnen ruggen”,  vaak kortweg aangeduid als ‘de linnen ruggen’. Van de ‘harde kaften’ was al alles bekend, maar over de linnen ruggen nog maar weinig.
In de speurtocht naar dat type boeken vonden Jan Aarnout Boer en Nico Stalenburg elkaar. Hun collecties werden naast elkaar gelegd, en al spoedig groeide het inzicht zodanig dat er een catalogus kon worden gemaakt. Tijdens een gezamenlijke tocht naar de uitgever Casterman in Tournai, werd zelfs al een volgende stap besproken … zullen we nu het uitbrengen van die catalogus ook eens proberen om een Kuifje-club in Nederland op te richten?

Afbeeldingsresultaat voor Achterstevoren Jan Aarnout Boer en Nico Stalenburg

Zo gezegd, zo gedaan. Op de stripbeurs van 11 en 12 oktober 1997 was de catalogus over ‘de linnen ruggen’ gereed, én werden er inschrijfformulieren voor de Kuifje-club in oprichting uitgedeeld. Aan de belangstellenden werd wél één voorwaarde gesteld: het moest een club worden voor liefhebbers, die ook bereid zouden zijn om actief bij de club betrokken te worden. En dat laatste bleek geen enkel probleem; onder de circa 60 aanmelders voor de club, bevonden zich ruim voldoende personen die ook een plek in redactie of bestuur wilden bekleden.
En de rest … dat is bekend!

In 2015 bleken er nog enkele exemplaren beschikbaar. Omdat deze heel snel uitverkocht waren werd besloten tot een herdruk, maar nu in de uitvoering zoals die oorspronkelijk was aangeleverd maar door de drukker niet helemaal werd gevolgd. 

Deze is te bestellen via kuifroosendaal@gmail.com.

Ook leuk voor jou?