Is Jos nu wel of niet familie van Lucien? En meer over Kuifje in Perzië. Deel 6

door rogerklaassen

Door Jacques Heemskerk

Lucien Van Impe de laatste Belgische tourwinnaar in 1976 is helaas geen familie, maar onze voorvaderen komen uit dezelfde streek in de provincie Oost-Vlaanderen. Alhoewel ik niet het talent had van Lucien, was en ben ik nog steeds een fervent fietser. Mijn fietstochten (solo of in groep) publiceerde ik in enkele boeken, voor familie en vrienden.

FIETSREISVERHALEN

 
 

In het vorige deel liet Jos zich ontvallen dat hij correspondeerde met Shahram Nasimi, die lid was van Esperanto-Iran. Ik vroeg hem of dat ook in deze kunsttaal gebeurde, maar dat bleek niet zo. Het ging in het Engels. Toch had ik er niet van staan te kijken als dat wel het geval zou zijn geweest….

Als aanvulling op zijn verhaal over Kuifje in Perzië stuurde hij gelijk ook nog maar even een serieus artikel van hemzelf, samen met dochter Ellen (zie deel 7 van dit feuilleton) wat in 2009 gepubliceerd werd in Le Vif / Knack. Ook hierbij wens ik u veel leesplezier.

Ook leuk voor jou?