Kort verslag van de bestuursvergadering van het Hergé Genootschap op 29-11-18

door rogerklaassen

Door Jacques Heemskerk, met dank aan Stijn Verbeek

Iedereen was aanwezig. We zijn nu een half jaar op weg in de nieuwe samenstelling en het leek ons goed om nog eens stil te staan bij de wederzijdse verwachtingen en interne communicatie. Ook is er gesproken over het feit dat er het komend jaar  een
of meer ‘personele wisselingen’ zijn te verwachten.

Daarna kwam het onderwerp Ledenadministratie aan de orde, aangezien onze trouwe administrateur Gé Bom heeft aangegeven vanwege zijn gezondheid nu toch echt te willen gaan stoppen.  Het ‘proces ledenadministratie’ is inmiddels beschreven en de ‘procedure nieuwe leden’ is eveneens gereed. Ook zal Banster (het ‘ledenportal’) geoptimaliseerd worden zodat, wanneer de winkel op orde is, het e.e.a. netjes aan een opvolger kan worden overgedragen.

Het jubileumnummer Duizend Bommen 50! was nagenoeg gereed en de planning was dat deze half december op de deurmat zou liggen. Een sneak preview kon op de website worden geplaatst. Er is inmiddels een gegadigde voor de functie van hoofdredacteur en er is zelfs al voldoende kopij voor DB 51!.

Het onderdeel Financiën is nog steeds een  belangrijk onderdeel van de vergadering. Het in 2 stukken te hakken van de incasso 2017 heeft tot onduidelijkheid geleid waardoor de leden die op factuur betalen dit niet allemaal gedaan hebben. En er staat nog een serieus bedrag aan advocaatnota’s open. Er lopen gesprekken over de afhandeling daarvan.

Daarna gelukkig weer even een luchtiger punt, Events. De Ledendag/ALV 2019 vindt plaats op zondag 26 mei 2019. Save the date! Tevens is het plan om in het najaar een symposium te houden in verband met het 20-jarig jubileum van de vereniging. Deze beide ideeën worden nader uitgewerkt.

Ook Digitale zaken begint een wederkerend onderwerp te worden. Er is een ‘Digital Position Paper’ ingebracht en over een aantal praktische zaken zoals centrale opslag van de verenigingsdocumenten van gedachten gewisseld.
Tijdens de afwezigheid van “bovengetekende” in het voorjaar van 2019 zullen anderen berichten op de website plaatsten.

Volgende vergadering: woensdag 6 februari 2019

 

Ook leuk voor jou?