Van de bestuurstafel …

door Louis Versteeg

Door Louis Versteeg

Bestuur HergéGenootschap

Uw bestuur heeft op 16 april j.l. weer een bestuursvergadering gehouden. En dit was natuurlijk niet zomaar een vergadering. De COVID-19 maatregelen dwongen ons om voor het eerst in het 20-jarig bestaan van onze vereniging te vergaderen zonder dat we bij elkaar konden komen.

Het is dan ook de eerste vergadering via een videoconferentie geworden! Ieder bestuurslid deed mee vanuit zijn eigen woonkamer of mancave. Met een drankje en een hapje. Het vergaderen is op deze wijze verbazingwekkend makkelijk verlopen. Net zoals bij een “normale” vergadering duurde de vergadering toch iets meer dan 2 uur. En is de hele agenda naar behoren afgehandeld kunnen worden. Kortom, een historische mijlpaal. In historische tijden.

Wat is er allemaal ter tafel gekomen?
(Van een aantal zaken die besproken zijn bent u al geïnformeerd via de 2e nieuwsbrief van dit jaar d.d. 25 april.)

  • De ALV 2020:

Zoals inmiddels al bekend is deze verschoven naar 27 september, de dag van de Ledendag. Dus als we al een evenement kunnen en mogen organiseren dit jaar vallen de ALV en de Ledendag weer samen.

  • De website:

Na juridische advies is er een leidraad samengesteld waaraan de redactie van de website kan toetsen of een afbeelding wel of niet bij een artikel geplaatst kan worden. Het gaat hier om ALLE mogelijke afbeeldingen, niet alleen de afbeeldingen met de ons inmiddels bekende rechten van Moulinsart. Immers, op heel veel afbeeldingen rusten rechten van een eigenaar die dan eigenlijk toestemming zou moeten geven voor het gebruik van zijn afbeeldingen op onze website. Soms is deze toestemming heel makkelijk te krijgen. Anders wordt het als de eigenaar niet antwoord of onbekend is. Maar het belangrijkste is dat we weer verder kunnen.

  • S@pristi!!:

N.a.v het bovenstaande is besloten om z.s.m. de 1e S@pristi!! vorm te geven en versturen.

  • Financiële zaken:

Onze penningmeester kondigde aan de contributie begin mei te gaan innen, via incasso en facturatie. Besloten is om dit alvast in de 2e informatiebrief te vermelden.
Tevens hebben er door diverse wijzigingen in het evenementen programma ook in de begroting van 2020 wat wijzigingen plaatsgevonden. Denk hierbij aan het vervallen van de ALV op 7 juni a.s. waar natuurlijk een bedrag voor begroot was. Deze wijzigingen zijn besproken en goedgekeurd.

  • Gadget:

Natuurlijk hebben we hier ook bij stil gestaan. En we hebben een sneak preview gekregen 😉 Houd uw brievenbus in de gaten!

  • Ledenadministratie:

Onze nieuwe ledenadministrateur, Theo Lenssen is door het voltallige bestuur gecomplimenteerd omdat hij binnen vrij korte tijd de ledenadministratie en -correspondentie (ook niet onbelangrijk!) opgepakt heeft en onder controle heeft. Klopt er toch nog iets niet, of wilt u hem gewoon complimenteren, hij is bereikbaar via het e-mailadres ledenadministratie@hergegenootschap.nl

  • Duizend Bommen!:

Er is geen vuiltje aan de lucht met de productie van DB! 53. Inmiddels heeft u al een voorbeeldje van de cover kunnen zien. Erg mooi, toch? De verwachte “plof op de mat” datum: juni 2020.

 

Tot slot is de datum voor de volgende vergadering vastgesteld op 14 mei. Iedereen weer gewoon thuis, via een videoconferentie.

Ook leuk voor jou?