Ledendag & ALV in Beeld & Geluid Den Haag

door rogerklaassen

door Peter van der Schouw, met foto’s van Steven Gielen

Het was een coronabestendige bijeenkomst in Beeld en Geluid Den Haag.

Op zondag 27 september vond in Den Haag de jaarlijkse Ledendag van het Hergé Genootschap plaats, met de 21e Algemene Leden Vergadering als centraal programma onderdeel. Beeld & Geluid in Den Haag was gekozen als locatie, vanwege de thematiek van deze dag: ‘Kuifje communiceert’ – want we hebben het hier over het voormalige PTT-museum. Die erfenis is nog steeds zichtbaar, bijvoorbeeld via de oude telefoontoestellen, telefooncellen en post attributen die her en der in het gebouw te vinden zijn.

De dag begon met de ALV zelf, in de sfeervolle oude Theosofen tempel die aan Beeld en Geluid is verbonden, met de aanwezige leden op zeer ruime afstand van elkaar. In de ochtend waren dat er rond de 35. Voorzitter Luc Turkenburg trapte de vergadering af met een korte bespiegeling op de bijzondere omstandigheden waaronder deze dag plaats vond en een toelichting op het veiligheidsprotocol. Na een terugblik op het verenigingsjaar door ondergetekende (in de rol van plaatsvervangend secretaris) was het de beurt aan Paul Haanappel voor het financiële gedeelte. Ondanks een geleidelijk afnemend ledenaantal staat de vereniging er, na het definitief afsluiten van alle juridische procedures, financieel weer goed voor. Met een positief advies van de kascontrole commissie werd décharge verleend aan het bestuur voor het financiële beleid over 2019 en werd de begroting voor 2020 èn de begroting voor 2021 goedgekeurd.

Kees Langerak

Na een amusante terugblik op Duizend Bommen door hoofdredacteur Kees Langerak was het tijd om Ton Mackaaij uitgebreid in de schijnwerpers te zetten. Ton is 18 jaar als PR- & Eventmanager actief geweest in het bestuur, velen van u kennen hem van de beurzen en natuurlijk van de Ledendagen. Voor Ton is het na al die tijd welletjes. Met een speech en een prachtige prent gemaakt door Steven Gielen namen we afscheid van hem, met een traan en een lach. Dat laatste omdat Ton gelukkig wel op ad-hoc basis beschikbaar blijft voor specifieke klussen.

Afscheid van een trouwe kracht: Ton Mackaaij

Na de lunch bleek het publiek intussen gegroeid tot een man of 45 (inclusief een enkele dame, waarvan één van de leden van de kascontrolecommissie gehuld in een kleurrijke professor Zonnebloem mantel) en was het de beurt aan Theo Lenssen. Theo is behalve meervoudig quizwinnaar sinds dit jaar ook zeer actief als ledenadministrateur en mocht dit jaar de beruchte Kuifje-quiz maken én presenteren. Hij had er een prachtige beeldpresentatie van gemaakt, en daar heel veel werk in gestoken. In het begin leek het nog makkelijk, maar het moeilijkheidsgehalte liep snel op en het venijn zat in de staart.

Ruud Maltha tijdens zijn lezing

Het volgende hoogtepunt betrof een lezing met als thema ‘Communicatie in Kuifje, een reis door de tijd’van Ruud Maltha, gepensioneerd KPN-ingenieur en vrijwilliger bij Beeld & Geluid. Ook Ruud had er erg veel werk van gemaakt en trakteerde het publiek op een kleurrijk en beeldend verhaal over de geschiedenis van de telecommunicatie, op basis van de allereerste Kuifje albums tot en met de Alfa-Kunst. Ruud bleek een smakelijk verteller en het publiek hing aan zijn lippen. Wist u bijvoorbeeld van het bestaan van de Politietelefoon, of de Spoorwegtelefoon? Het komt allemaal voor in Kuifje. Ruud vertelde verder over de geschiedenis van de Morse-code, waarbij we o.a. de seinlamp uit Cokes voorbij zagen komen, we zagen het witte Ericsson draaischijftoestel – een zeldzaamheid in die tijd, volgens Ruud – uit de hertekende versie van Rotsen en nog veel meer moois. In het halletje voor de zaal had Ruud een selectie aan werkende toestellen uit de collectie van Beeld & Geluid verzameld; allemaal afgebeeld in de Kuifje-albums, in de meeste gevallen zeer natuurgetrouw, zoals we van Hergé en zijn medewerkers mogen verwachten. De lezing was dusdanig interessant dat de redactie van Duizend Bommen! intussen aan het kijken is of we hiervan, in samenwerking met Ruud, een mooi artikel kunnen maken.

Uit de archieven van het museum: enkele telefoons die in de Kuifje-albums zijn terug te vinden.

Na een koffie pauze met voor alle leden wat lekkers erbij was het weer de beurt aan Theo om de winnaar van de quiz bekend te maken. Dit jaar ging oud-voorzitter Jan Aarnout Boer met de eer strijken, waarmee hij tevens de quiz voor volgend jaar in de schoot geworpen kreeg. De gedeelde derde prijs mag hier ook niet onvermeld blijven: voor een vertegenwoordiger van de jongste generatie, een jongen van een jaar of 10!! van wie we helaas de naam niet weten. Wanneer zijn vader, die ook aanwezig was, zich meldt bij het bestuur sturen wij alsnog een prijsje op naar zijn zoon, die de derde plaats wel moest delen met Luc Turkenburg, vertegenwoordiger van enkele generaties daarvoor. Zo’n jeugdig lid op de derde plaats tussen de erkende Kuifje-dinosaurussen, dat geeft toch hoop voor de toekomst!

De dag werd traditioneel afgesloten met de uitreiking van de Ledendag gadget, ook in het teken van communicatie – deze keer de posterijen. De aanwezige leden werden verblijd met een supplement op de Brief aan de Gebroeders Vogel, eerder dit jaar als verrassing aan alle leden verzonden. Deze gadget vond grif aftrek en we werden meteen door stripcoryfee en prominent lid van het Genootschap Hans Matla gecomplimenteerd alsmede gewezen op enkele schoonheidsfoutjes in het informatieve boekje dat bij deze gadget was gevoegd. Dat laatste gebeurde met een grote glimlach, Hans blijft natuurlijk perfectionist bij uitstek.

Met een voldaan gevoel togen de leden hierna huiswaarts. Als bestuur kijken we terug op een geslaagde dag, onder heel bijzondere omstandigheden.

Ook leuk voor jou?

2 commentaren

Leo koot 9 oktober 2020 - 11:01

Leuk om het verslag te lezen.
Ook fijn dat de financiën weer op orde zijn !
Mijn dochter (ook lid) en ik hadden dat weekend een familiereünie, welke wij niet mochten missen…
Hoop volgend jaar wel weer aanwezig te kunnen zijn.
Kijk nu al uit naar nieuwe ‘Duizend Bommen !’
Leo Koot, Akkrum.

Louis Versteeg 11 oktober 2020 - 15:12

Hallo Leo,
Jammer dat jullie er niet bij konden zijn. Inderdaad hopen maar dat het volgend jaar wel mogelijk is voor jullie. En ook maar hopen dat we volgend jaar weer wat vrijer zijn in de mogemogelijkheden van het organiseren van een Ledendag en ALV.
De DB! is in aantocht. Maar eerst de allereerste digitale nieuwsbrief, S@pristi.
Groeten,
Het bestuur.

Comments are closed.