Hergé Genootschap Ledendag en ALV 2021

door Louis Versteeg

door Louis Versteeg (met dank aan Peter van der Schouw)

Hergé Genootschap Ledendag en ALV 2021
© Hergé/Casterman 2021

De leden van het Hergé Genootschap zijn al via hun lijfblad Duizend Bommen! nr. 55 en via een aparte nieuwsbrief geïnformeerd; in 2021 zal het Hergé Genootschap wederom de Ledendag en de Algemene Leden Vergadering combineren op één dag. Deze dag zal plaatsvinden op een sfeervolle locatie, het Afrika museum in Berg en Dal. De datum staat ook al vast: zondag 19 september.

Met veel plezier nodigen wij u uit voor deze dag, die uiteraard in het teken zal staan van Kuifje in Afrika. Met onder meer aandacht voor Afrikaanse kunst, zoals die in Kuifje én in het Afrika Museum te zien is, en we gaan ook de gevoelige kant van deze ‘jeugdzonde’ van Hergé niet uit de weg. Kuifje in Afrika is een omstreden album, vanwege de karikaturale, neokoloniale weergave van de Afrikaanse bevolking. Ook aan deze thematiek, misschien wel actueler dan ooit, besteden we aandacht. Natuurlijk is er voor deze dag weer een bijzonder verzamelobject in de maak rond het thema Kuifje in Afrika, uitsluitend verkrijgbaar op de dag zelf en uitgegeven in een genummerde, gelimiteerde oplage (1).

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

10:00 uur16:00 uurKuifje- en Hergé beurs
11:00 uur11:30 uurLezing over Afrikaanse kunst in Kuifje
12:00 uur12:30 uurDebat of lezing over Kuifje in Congo, een koloniaal perspectief
13:00 uur13:30 uurKuifje quiz door de winnaar van vorig jaar, Jan Aarnout Boer (1)
14:00 uur15:30 uur22e Algemene Ledenvergadering met aansluitend de uitslag van de quiz (1)
16:00 uur16:30 uurPresentatie en uitreiking ledengadget, uitsluitend op deze dag verkrijgbaar à € 10,00 (1)
16:30 uur17:00 uurBorrel & sluiting (1)
(1): uitsluitend toegankelijk/verkrijgbaar voor leden. Maar lid worden kan altijd deze dag!

Gratis bezoek aan het prachtig gelegen Afrika Museum is inbegrepen bij deze dag. Het Afrika Museum is gewijd aan de kunst en cultuur van het Afrikaanse continent en vormt – samen met het Tropenmuseum en Museum Volkenkunde – het Nationaal Museum van Wereldculturen. In het Museumcafé kun je genieten van een prima kop koffie of een lekkere lunch.

Verantwoordelijk voor de organisatie van deze dag is Ton Mackaaij, in zijn nieuwe rol als Manager Special Projects.

Wilt u deelnemen aan deze dag, meldt u dan vóór 10 september a.s. aan bij Ton Mackaaij (pr-events@hergegenootschap.nl), en geef aan met hoeveel personen u wilt komen. Via Ton kunt u ook een tafel reserveren voor de Kuifje-beurs.

Wat Corona-maatregelen betreft, wij zullen ons net als vorig jaar strikt houden aan de op dat moment geldende richtlijnen. Indien er op dat moment beperkingen gelden m.b.t. groepsgroottes e.d. zullen onze leden voorrang krijgen op bezoekers die op deze dag graag willen kennismaken en eventueel lid willen worden. Behoort u tot deze groep en twijfelt u of het zinvol is om de reis naar Berg en Dal te ondernemen, informeer dan voor de zekerheid via bovenstaand e-mail adres (pr-events@hergegenootschap.nl) naar de kans op toelating tot de bijeenkomst.

Het adres van het museum is:

Afrika Museum
Postweg 6
6571 CS BERG EN DAL

Bestuurssamenstelling
(Alleen voor HG leden)
Zoals u ook in Duizend Bommen! nr. 55 hebt kunnen lezen zijn we dringend op zoek naar versterking van het verenigingsbestuur. Er wordt gezocht naar drie nieuwe bestuursleden die zin en energie hebben om hun steentje bij te dragen aan de toekomst van het Genootschap. Invulling van mogelijke rollen in het bestuur wordt in goed onderling overleg bepaald. Voor de rol van penningmeester die vrij komt is financiële c.q. boekhoudkundige ervaring uiteraard een plus. Belangstellenden wordt gevraagd zich per e-mail te melden. Denkt u er eens serieus over na of dit wat voor u is. Bij twijfel, aarzel niet om eens te sparren met één van de zittende bestuursleden. Hun email adressen vindt u op onze website onder ‘gegevens en contact’. Mail ons gerust en we bellen u.

Wij kijken ernaar uit om je te ontmoeten op 19 september a.s.!

Tot ziens in Berg en Dal,
met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Ton Mackaaij & Peter van der Schouw

Ook leuk voor jou?